Groeimindset

Centraal in al onze activiteiten staat het ontwikkelen van een groeimindset. Deze term is ontleend aan de theorie van Carol Dweck. Haar onderzoek wees uit dat niet alleen onze talenten en vaardigheden bepalend zijn voor succes, maar ook onze mindset. Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de vaste mindset en de op groei gerichte mindset.

Iemand met een vaste mindset gaat ervan uit dat intelligentie vast staat. Dit zorgt ervoor dat hij graag slim wil over komen. Hij vermijdt uitdagingen, want dan kun je fouten maken. Hij zoekt steeds bevestiging van zijn intelligentie, persoonlijkheid of karakter. De grote angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en een verliezer voelen. Hij gedraagt zich defensief bij belemmeringen en geeft het al gauw op.

Iemand met een groeimindset daarentegen gelooft dat dat de ware potentie van de mens onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat hij kan bereiken. Mensen met deze mindset zijn blij met uitdagingen en geven niet op bij tegenslag. Inspanning is de weg tot meesterschap. De liefde om jezelf volledig in te zetten en vol te houden stelt mensen in staat om zich door de moeilijkste perioden van hun leven heen te slaan.

Iemand met een op groei gerichte mindset leert van kritiek en laat zich inspireren door het succes van anderen. Daardoor is hij in staat om een steeds hoger niveau te bereiken.

Het goede nieuws is dat je een groeimindset kan ontwikkelen. Met de juiste begeleiding…